Észterek

Milyen vegyületekből és hogyan képződnek az észterek?

A reakció során az alkohol és a sav összekapcsolódik úgy, hogy közben víz válik ki.

Milyen folyamat az észterképződés? Minden észterképződés megfordítható folyamat.

Mi a szerepe az észterképzésben a tömény kénsavnak? Katalizátora.

Írjunk fel egyenlettel egy észterképződési reakciót!

Általános egyenlet: O
R – OH + HO – C – Q <= => R – O – C – Q + H2O
Alkohol karbonsav észter víz
(hidroxivegyület)

Értelmezzük az észterek funkciós csoportjának molekulaszerkezetét!
Az észterek funkciós csoportja: O
– C – O –
A funkciós csoportban lévő szénatomhoz kapcsolódik két oxigén, az egyik kettős kötéssel ( oxo-csoport ). Delokalizált kötés stabilizája az észter kötést.

Az észtermolekulák között milyen kölcsönhatások alakulnak ki?

Észterek molekulái között erős dipólus-dipólus kölcsönhatás jön létre.

Értelmezzük az észterek hidrolízisét!

Az észterképződés megfordítható folyamat, ezért nem megy teljesen végbe, hiszen a keletkezett észter és víz részben visszaalakul alkohollá és karbonsavvá. Az észterképződés megfordítását nevezzük hidrolízisnek.

Hogyan lehet az észterhidrolízist teljessé tenni?
Teljessé tehetjük ha a keletkezett termékeket elvezetjük, hogy lúgos közegben végezzük a hidrolízist,

Mit nevezünk szappanosításnak? Az észterek lúgos hidrolízisét másképp szappanosításnak nevezik.

Milyen vegyületek a szappanok? A szappanok a nagy szénatomszámú karbonsavak nátrium- vagy káliumsói.

Melyik észter vesz részt az élő sejtek felépítésében? Jelentős észterek a gliceridek, amelyek egy háromértékű alkohol, a glicerin észterei

 Facebook Megosztás | 


Hasonló Érettségi Tételek: