Elsőrendű kötések

Soroljuk fel és jellemezzük az elsőrendű kémiai kötéseket! Mi az alapvető különbség a kötések között?

Elsőrendű kémiai kötés

1 .kovalens kötés: közepes vagy nagy elektronvonzó képességű atomok között
jön létre. A kapcsolódó atomok elektronokat tesznek közössé. A közös elektron-pár (vagy elektronpárok) mindkét atomhoz tartozik, egyidejűleg két atommag vonzása alatt áll.

A kovalens kötésnek két fajtája van:

  • azonos atomok közötti kapcsolódáskor: a kötő elektronpár mindkét atomhoz egyformán tartozik . Ezt apoláris kovalens kötésnek nevezzük. Ilyen kötésekre példa a: H2-, O2-, a Cl2-, az N2 molekula vagy a gyémánt.
  • különböző atomok kapcsolódásakor a kötő elektronpár a nagyobb elektron-vonzó képességű atom körül nagyobb negatív töltéssűrűséget hoz létre. Az eltérő elektronvonzó képességű atomok poláris kovalens kötéssel kapcsolódnak össze. Ilyen kötésekre példa: a H2O-, a HCl-, az NH3-, a CO2- vagy a CH4- molekula. Kovalens kötés apoláris poláris (azonos atomok között) (különböző atomok között)

Ha meghatározott számú atom kapcsolódik egymáshoz kovalens kötéssel, akkor molekulákról beszélünk, ha viszont számtalan atom kapcsolódik össze, akkor a kovalens kötés atomrácsba rendezi a különböző atomokat
Azonos vagy Atomok kovalens kötés molekula
különböző atomrács

2. fémes kötés: a külső elektronhéjukon kevés elektront tartalmazó , kis elektronvonzó képességű fématomok között jön létre. A lazán kötött elektronok valamennyi atom vonzása alá kerülnek, valamennyi fématomhoz tartoznak. Az egész halmazt a közös elektronfelhő tartja össze. A fémes kötés az összes kapcsolódó fématomot fémrácsba rendezi, valamennyi fém fémrácsban kristályosodik.

3. ionkötés: Ellentétes töltésű ionon között jön létre, elektrosztatikus jellegű kötés.

2, Állapítsuk meg, hogy az alábbi felsorolt elemek atomjai között milyen kötések kialakulása lehetséges H, Cl, Na

a, azonos atomok kapcsolódása esetén
H2: apoláris kovalens; Cl2: apoláris kovalens; Na – fémes kötés

b, különböző atomok kapcsolódása esetén
HCl: poláris kovalens; NaCl: ionos kötés

Mely esetben jöhetnek létre önálló molekulák illetve szilárd kristályok?

  • önálló molekulák: poláris kovalens (HCl)
  • szilárd kristályok: ionos kötés (NaCl)

3, Milyen energetikai magyarázata van a kémiai kötések kialakulásának?

Energiaminimumra törekvés, molekuláris formában kisebb az energiaája mint atomosan.

4, Az alább felsorolt kötésienergia-értékeket rendeljük a megfelelő hidrogénhalogenidekhez !

431kJ/mol, 366kJ/mol, 298kJ/mol, 563kJ/mol
HF, HCl, HBr, HI

Indokoljuk a választást!

  • HF 563 kJ/mol
  • HCL 431 kJ/mol
  • HBr 366 kJ/mol
  • HI 298 kJ/mol

A méret növekedésével az atommagok távolssága növekszik, ezért kisebb a kötésenergia.

 Facebook Megosztás | 


Hasonló Érettségi Tételek: