Az atomok elektronszerkezetének kiépülése

1. Mit értünk az atom alapállapotán?

Alaplállapotban az atom elektromosan semleges (az elektronok száma egyenlő a mag töltésével) Ekkor kötődik az elektron a legerősebben az atommaghoz.

a, Milyen elvek szerint írhatjuk le az alapállapotú atomok elektronszerkezetét?

 • Az elektronburok réteges szerkezetű. Az egyes elektronhéjakon meghatározott
 • legnagyobb számú elektron tartózkodhat: az első elektronhéjat maximum 2, a másodikat 8, a harmadikat 18, a harmadik elektronhéjat legfeljebb 32 elektron alkothatja.
 • A Pauli-elv azt mondja ki, hogy egy atompályán két elektron lehet.
 • A Hund-szabály azt mondja ki, hogy az elektronok úgy helyezkednek el, hogy közülük minél több legyen a párosítatlan.

b, Mit nevezünk atompályának, héjnak és alhéjnak?

 • Atom esetében atompályáról, elektronhéjról és alhéjról beszélhetünk.
 • Héjak: K, L, M, N, O, P, Q
 • Alhéjak: s: gömb alakú alakzatok; max. 2 elektron lehet rajta
 • p: tengelyszimmetrikus alakzatok; max. 6 db elektron
 • d: bonyolult felépítésű alakzatok; max. 10 db elektron bonyolult felépítésű alakzatok; max. 14 db elektron

2. Mit jelent az 1s, 2s, 2p jelölés?

 • 1s: gömbszimetrikus alhéj, 2s: ez alőzőnél nagyobb gömbszimetrikus alhéj, 2p: hengerszimetrikus.

a, Mekkora lehet az elektronok maximális száma a fenti atompályákon?

 • 2,2,6

b, Mikor beszélünk telített és mikor telítetlen alhéjról?

Telítetlen, félig telített és telített alhéjakról beszélhetünk. Telítetlen egy alhéj, ha nincs elég elektron. Félig telített, ha mindegyik atompályán 1 elektron van, és telített, ha a maximális ahhoz, hogy minden alhéjon 1 vagy 2 elektron legyen.

Milyen kapcsolat van a pályaenergia és az atomok elektronszerkezetének kiépülése között?

 • Az elektronok pályaenergiának megfelelő sorrendbe épülnek fel.
 • 1s2®2s2®2p6®3s2®3p6®4s2®3d10
 • Írjuk fel a 10., a 11. és 17. rendszámú atomok elektronszerkezetét! Jelöljük – négyzetes ábrázolással – a párosított és párosítatlan elektronokat is!
 • 10.: Neon: 1s2 2s2 2p
 • 11.: Nátrium: 1s2 2s2 2p6 3s1
 • 17.: Klór: 1s2 2s2 2p 3s2 3p5

Mi a vegyértékelektronok szerepe a kémiai reakciókban? Értelmezzük a fenti atomok vegyértékelektronjának példáján!

Vegyértékhéj: a legkülső, még be nem töltött héj, az ezen elhelyezkedő elektronok a vegyértékelektronok. Ezek száma megszabja a kémiai elemek vegyértékét a hidrogénnel és az oxigénnel szemben. Ezek vesznek részt elsősorban a kémiai kötések létesítésében. Mindig annyit tud megkötni amennyi hiányzik a telítettséghez.
Ne: nemesgáz-szerkezet, telített héjak ® nem reakció képes (nemesgáz)
Na: 1ecsökkentésével Na+ lesz belőle és így kialakul a nemesgáz szerkezet.
a: 1e- felvételéből Cl- alakul ki és akkor telítet az összes héj.

 Facebook Megosztás | 


Hasonló Érettségi Tételek: