Ausztrália

Földünk legkisebb kontinense, egyben egyetlen ország is.

  • Fővárosa: Canberra. Teljes egészé- ben a déli félgömbön fekszik.
  • Legnagyobb városok: Perth, Camberra, Adelaide, Melburne, Sydney

Határai

Nyugaton és délen az Indiai-óceán, keleten a Csendes-óceán és melléktengerei (Tasman-, Korall-tenger) északon az Arafura- és a Timor-tenger határolja. Partvonala általában tagolatlan. A partok mentén találjuk Tasmánia szigetét, északkeleten pedig a Nagy-korallzátonyt.

  • Nagyobb félszigetek: Arnhem-föld, York-foki-félsziget.
  • Nagyobb öblök: Carpentaria-öböl, Nagy-Auszt- ráliai-öböl

Felszíne

Ausztrália területének nagy része ősföld. Nyugaton táblás vidék helyezkedik el, (itt található a Föld legmagasabb sziklája, az Ayers Rock) felszínén sivatagokkal, gránitból álló kisebb hegységekkel. A kontinens középső része alföld. Keleten a Nagy-Vízválasztó hegység (röghegység) 200 m magasat meghaladó tagjait találjuk.

Tájai

  1. A Nyugat-ausztráliai-tábla nagy kiterjedésű 300-500 m magas ősmasszívum. Belső területeit siva- tagok foglalják el (Nagy-homoksivatag, Nagy Viktória sivatag). A sivatagok egyhangúságát magányos szigethelyek szakítják meg.
  2. A Nagy vízválasztó-hegység a kontinens keleti peremén 3000 km hosszúságban húzódó óidei rög- hegység.
  3. Az ősmasszívum és a hegyvidék között lapos medencék, az Ausztrál alföldek terülnek el.

Éghajlata

Mivel középen metszi a Baktérítőt, északi része a forró övezetbe ( trópusi monszun és sivatag), déli része a mérsékelt övezetbe (mérsékelt övi monszun és mediterrán éghajlat) tartozik Ausztrália a legszárazabb kontinens. A csapadék a partoktól befelé haladva csökken és ennek megfelelően változik a növényzet. A trópusi monszun sok csapadékot szállít. A keleti partvidéken a Nagy-viz- választó hegység felemelkedésre kényszeríti a délkeleti passzátszelet, ezért ez a terület bőséges csapadékot kap. A déli partvidék éghajlata a szubtrópusi mediterrán.

Vízrajza

Nagy folyói a Murray és a Darling. Gyakoriak a sós tavak, mocsarak. Felszínén kevés a talajban annál több a víz. A rétegvizeket artézi kutakkal hasznosítják.

Természetes növényzet

örökzöld trópusi őserdő, pálma, lián, orchidea, bambusz Nyugat felé haladva a csapadék csökkenésével együtt ritkul a növényzet is.

Állatvilága

Sokféle erszényes, (pl. kenguru, koala, oposszum) papagáj, fekete hattyú, kígyó, skor- pió, pókok

Ásványkincs

Ásványkincsekben nagyon gazdag. Energiahordozók (feketeszén, kőolaj, földgáz, urán), bauxit (világel- ső), vasérc, színesfémek, arany egyaránt megtalálhatók.

Ipara

Sokoldalú. Fontosabb iparágak: vas- színesfém- és alumínium kohászat, gépgyártás (japán és ameri- kai szabadalmazás alapján gépkocsik, hajók, repülőgépek, stb.), elektronikai-, textil-, élelmiszer- és vegyipar.

Mezőgazdálkodás

Visszaszorulóban van. Sok a nagybirtok. A farmokon vagy növénytermesztéssel vagy állattenyész- téssel foglalkoznak. Sürün lakot területeken cukorrépát, gyümölcsöt, zöldséget, rizst termesztenek. Partközelben szarvasmarha, baromfi, juh, sertés tartása jellemző. Szárazabb területeken búza és árpa található. A tengerparton gyöngykagylót is termesztenek.

 Facebook Megosztás | 


Hasonló Érettségi Tételek: