A tehetetlenség törvénye

A tehetetlenség törvénye Newton első törvénye. Így szól: “Minden egyes test, amennyiben magára hagyatik, megtartja nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását.”

Ennek magyarázata: minden test megtartja egyenes vonalú egyenletes mozgását vagy nyugalmi állapotát, amíg más test nem hat rá.

A hatás-ellenhatás törvénye Newton harmadik törvénye: “A hatással mindig ellentétes és egyenlő nagy az ellenhatás, vagy két test egymásra való hatása mindig egyenlő nagyságú és ellentétes irányú.”

Ennek magyarázata: Ha egy A testre egy B test erőt fejt ki, akkor az A test is erőt gyakorol a B testre, mégpedig ugyanolyan nagyságút de ellentétes irányút.

A mindennapi életből is tudunk példákat meríteni a két fontos törvényre. Newton első törvényére: a kerékpárt állandóan hajtanunk kell, mert különben megáll. A harmadikra: a csillár lefelé húzza a mennyezetet, de a mennyezet is húzza fölfelé a csillárt.

 Facebook Megosztás | 


Hasonló Érettségi Tételek: