A körmozgás, a rezgőmozgás és kapcsolatuk

A körmozgás változó mozgás, a sebesség iránya állandóan változik. a mozgás jellemzésére a következő mennyiségeket használjuk:

 • a körpálya sugara: r [m]
 • periódusidő, egy körülfordulás ideje: T [s]

Egyenletes körmozgásról beszélünk, ha a körülfordulás mindig ugyanannyi ideig tart, azaz a periódusidő állandó. A körmozgást azzal is jellemezhetjük, hogy a test hány körülfordulást tesz meg egy időegység alatt:

 • fordulatszám: n [1/s] (fontos összefüggés: n=1/T)
 • kerületi sebesség: v [m/s] (v=2rpn)
 • szögelfordulás: a [fok]
 • szögsebesség: w [fok/s] (w=a/ a szögelforduláshoz szükséges idő)

Gyorsuló körmozgásnál még egy mennyiséget be kell vezetnünk:

 • szöggyorsulás b [fok/s a négyzeten] (b=Dw/Dt)

Ugyanígy létezik kerületi gyorsulás is, amely a kerületi sebesség változásának és a változáshoz szükséges időnek a hányadosa.

A rezgőmozgás olyan ingamozgás, aminek pályája egy egyenes szakasz. A harmonikus rezgőmozgás a körmozgás vetülete. A rezgőmozgásokat szintén több dologgal jellemezhetjük.

 • Pillanatnyi kitérés: x
 • Amplitúdó (legnagyobb kitérés): A
 • Rezgésidő: T
 • Frekvencia: f

A mozgás s-t és a-t grafikonja sinus görbe, v-t grafikonja pedig eltolt sinus görbe. A sebesség a holtponton maximális, a gyorsulás pedig a szélső helyzetekben.

 Facebook Megosztás | 


Hasonló Érettségi Tételek: